Δρομολόγια και τιμές των θεματικών κέντρων


NUESTRO HORARIO ES:

Οκτώβριο έως Μάρτιο

Από την Τρίτη έως Σάββατο: 10:00h -14:00h 16:30h-18:30h.

Κυριακή: 10:00h-15:00h

Από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο

Από την Τρίτη έως Σάββατο: 10:00h -14:00h 18:00h-20:00h.

Κυριακή: 10:00h-15:00h

ΚΛΕΙΣΤΑ Δευτέρα

LAS VISITAS SE REALIZARAN,COMO MÍNIMO, DIEZ MINUTOS ANTES DE LA HORA DE CIERRE. Y SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS MEDIDAS SANITARIAS ESTIPULADAS (Uso de Mascarilla, gel, aforo y distancia de seguridad)

CENTRO TEMÁTICO DEL RÍO GENIL DE BADOLATOSA:

Sólo se abrirá a grupos concertados previamente. En el teléfono 957519071.

Αυτό θα είναι το κανονικό πρόγραμμα, εκτός:

SEMANA SANTA 2021:

Θερινή ώρα που θα είναι αύριο μόνο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο,,es,Θερινή ώρα που θα είναι αύριο μόνο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο,,es,Θερινή ώρα που θα είναι αύριο μόνο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο,,es,Θερινή ώρα που θα είναι αύριο μόνο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο,,es,Θερινή ώρα που θα είναι αύριο μόνο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο,,es.

PRECIOS DE LOS CENTROS