Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Μέσα από αυτό το κείμενο ενημερώνει τους χρήστες της ιστοσελίδας των γενικών όρων για τη χρήση και τη διαβούλευση. Αυτά θέτουν οι χρήστες πλήρη αποδοχή των όρων που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. Ο επισκέπτης συμφωνεί να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με το νόμο, οι γενικοί όροι, καθώς και τα χρηστά ήθη και τα γενικώς αποδεκτά καλές πρακτικές και τη δημόσια τάξη. Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει το Ίδρυμα για την Ανάπτυξη των Λαών του Κτηματολογίου της Jose Maria El Tempranillo για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, παραβίαση του νόμου σε ισχύ.

Επίσης έχει αναφερθεί σε αυτό το έγγραφο των ειδικών όρων που διέπουν την προμήθεια ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό το site.

Ίδρυμα Ανάπτυξης των Λαών του Κτηματολογίου της Jose Maria El Tempranillo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις νομικές προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Νομική ιδιοκτησία και τα πνευματικά δικαιώματα.

Περιορισμός της ευθύνης

Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της ανήκει από το Ίδρυμα για την Ανάπτυξη των Λαών του Κτηματολογίου της Jose Maria El Tempranillo, εκδότης και ιδιοκτήτης της ίδιας. Εκτός προηγούμενη, ρητή γραπτή άδεια απαγορεύεται κάθε μεταβίβαση, εκχώρηση, πώληση, ενοικίασης ή / και δημόσια προβολή της ιστοσελίδας αυτής ή οποιοδήποτε μέρος αυτής.

Ίδρυμα Ανάπτυξης των Λαών του Κτηματολογίου της Jose Maria El Tempranillo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και χωρίς κανένα περιορισμό. Ο οργανισμός δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την έλλειψη διαθεσιμότητας ή / και τη συνέχεια αυτής της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Άτομα ή επιχειρήσεις που υποβάλλουν οποιαδήποτε πληροφορία στο Ίδρυμα για την Ανάπτυξη των Λαών του Κτηματολογίου της Jose Maria El Tempranillo δεσμεύονται ότι δεν είναι ειλικρινείς και να μην παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων ή το δίκαιο. Si vd. Πιστεύω ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή / και πληροφορίες στην ιστοσελίδα αυτή παραβιάζει το νόμιμο δικαίωμα ή το δίκαιο μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Οντότητα: Ίδρυμα Ανάπτυξης των Λαών του Κτηματολογίου της Jose Maria El Tempranillo
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
C / Ρόντα S / N - 14911 Jauja (Cordova)
Τηλέφωνο: +34 957 51 90 51
Fax: +34 957519152
Οι όροι που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ισπανικού δικαίου.

Πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Ίδρυμα Ανάπτυξης των Λαών του Κτηματολογίου της Jose Maria El Tempranillo βρίσκονται στο τριφύλλι – Cordova (Ισπανία), και κάτοχος του www.rutadeltempranillo.org τομέα, Επίσης, κατέχει τη βάση δεδομένων που δημιουργείται προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες.

Ο χρήστης επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται, απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται www.rutadeltempranillo.org, σεβασμό ισπανική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες λαμβάνονται από το Ίδρυμα για την Ανάπτυξη των Λαών του Κτηματολογίου της Jose Maria El Tempranillo και ποτέ δεν πωλείται, μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν σε άλλες εταιρείες ή φορείς.

Ενίοτε, Ίδρυμα Ανάπτυξης των Λαών του Κτηματολογίου της Jose Maria El Tempranillo μπορεί να στείλει ένα e-mail κοινοποιούν τις βελτιώσεις ή τις νέες εξελίξεις σε αυτό το site ή το web άλλης οντότητας, Επίσης, και οι δύο δικές τους υπηρεσίες που προσφέρουμε. Ανά πάσα στιγμή να διαγραφείτε, στέλνοντας ένα e-mail για να rutadeltempranillo.org

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται από τους εγγεγραμμένους χρήστες αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων που ανήκουν από το Ίδρυμα για την Ανάπτυξη των Λαών του Κτηματολογίου της Jose Maria El Tempranillo, το οποίο παρέχει την απαραίτητη τεχνική, οργανωτική και ασφάλειας για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των πληροφοριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 15/1999 από 13 Δεκέμβριος, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, και άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος, εν πάσει περιπτώσει, Η ακρίβεια των στοιχείων που, επιφυλάσσει (Ίδρυμα Ανάπτυξης των Λαών του Κτηματολογίου της Jose Maria El Tempranillo) το δικαίωμα να αρνηθεί την υπηρεσία σε κάθε χρήστη που έχει παράσχει ψευδείς, με την επιφύλαξη των άλλων δράσεων που προβλέπονται από το νόμο.

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης, διορθώσει και, αν, ακυρώσει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στο Ίδρυμα για την Ανάπτυξη των Λαών του Κτηματολογίου της Jose Maria El Tempranillo γράφοντας τον φορέα

Να:
Ίδρυμα Ανάπτυξης των Λαών του Κτηματολογίου της Jose Maria El Tempranillo.
C / Ρόντα s / n.
14911 Cockaigne - Κόρδοβα