Δρομολόγια και τιμές των θεματικών κέντρων


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 19 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,,it,ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ,,it,ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 19,,it,ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 19,,it,ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 19,,it,Θυμηθείτε ότι πρέπει να επισκεφτείτε τα κέντρα που πρέπει να φέρετε μια μάσκα,,es:

DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 NUESTROS CENTROS ESTARÁN ABIERTOS AL PÚBLICO EN HORARIO VERANIEGO DE 10:00 Α 14:00 HORAS, DE MARTES A DOMINGO(LUNES CERRADOS)

RECORDARLES QUE PARA VISITAR LOS CENTROS HAY QUE LLEVAR MASCARILLA OBLIGATORIAMENTE, LAVARSE LAS MANOS AL ENTRAR Y ATENDER A LAS NORMAS QUE PARA ESTAS ACTIVIDADES SE HAN FIJADO POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS.

ANTE ESTE ESTADO DE EXCEPCIÓN, LES DEJAMOS LOS NÚMEROS DE TELÉFONO DE CADA CENTRO, POR SI QUISIERAN REALIZAR ALGUNA CONSULTA DIRECTAMENTE CON ALGÚN CENTRO EN PARTICULAR.

CENTRO TEMÁTICO DEL BANDOLERISMO ROMÁNTICO(Jauja): 957519071

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ Benameji(BENAMEJI): 957746008

ΘΕΜΑ ΚΕΝΤΡΟ RIVER GENIL(Badolatosa): 954017107

CENTRO TEMÁTICO DEL CAMPO ANDALUZ Y TERMAS ROMANAS(ALAMEDA): 951192252

COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA DEL MOSAICO ROMANO(CASARICHE): 954547111

Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα,,es,cuídense,,pt,ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ,,it,ΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΑΤΕΣ ΧΩΡΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ,,es,ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ JOSÉ MARÍA EL TEMPRANILLO,,es,Ετοιμάζονται για την επανέναρξη από ένα ασφαλές ΥΓΙΕΙΝΟ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΘΕΑ,,es,Από τον προορισμό,,es,Θα σας ενημερώσουμε καθώς προχωρούμε στην εφαρμογή των κέντρων μας που αντιμετωπίζουν το κοινό,,es,Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα,,es,cuídense,,pt,cuídense!

 

 

Εάν είστε Αποφασίστε @ s επίσκεψη, les informamos de los horarios actuales de apertura de nuestros centros temáticos.

C.T. DEL BANDOLERISMO ROMÁNTICO EN JAUJA, C.T. DEL CAMPO ANDALUZ, C.T. DE LAS TERMAS ROMANAS Y PATIO MAUSOLEO DE JOSÉ MARÍA EL TEMPRANILLO EN ALAMEDA:

Οκτώβριο έως Μάρτιο

Από την Τρίτη έως Σάββατο: 10:00h -14:00h 16:30h-18:30h.

Κυριακή: 10:00h-15:00h

Από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο

Από την Τρίτη έως Σάββατο: 10:00h -14:00h 18:00h-20:00h.

Κυριακή: 10:00h-15:00h

ΚΛΕΙΣΤΑ Δευτέρα

COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA DEL MOSAICO ROMANO DE CASARICHE:

De Martes a Domingo: 11.30h a 13.30h.

Sábados tarde: 16.30h a 18.30h

ΚΛΕΙΣΤΑ Δευτέρα

CENTRO TEMÁTICO DEL RÍO GENIL DE BADOLATOSA:

Sólo se abrirá a grupos concertados previamente.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ Benameji:

De martes a domingo: 10:00h a 13:00h

ΚΛΕΙΣΤΑ Δευτέρα

LAS VISITAS SE REALIZARAN,COMO MÍNIMO, DIEZ MINUTOS ANTES DE LA HORA DE CIERRE.

Αυτό θα είναι το κανονικό πρόγραμμα, εκτός:

Θερινή ώρα που θα είναι αύριο μόνο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο,,es,Θερινή ώρα που θα είναι αύριο μόνο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο,,es,Θερινή ώρα που θα είναι αύριο μόνο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο,,es,Θερινή ώρα που θα είναι αύριο μόνο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο,,es,Θερινή ώρα που θα είναι αύριο μόνο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο,,es.

 

Ημέρες,,es,κλείσιμο,,es,Μάρτιος,,es,Δεκεμβρίου,,es,Ημέρες,,es,κλείσιμο,,es,Μάρτιος,,es,Δεκεμβρίου,,es,Ημέρες,,es,κλείσιμο,,es,Μάρτιος,,es,Δεκεμβρίου,,es,Ημέρες,,es,κλείσιμο,,es,Μάρτιος,,es,Δεκεμβρίου,,es,Ημέρες,,es,κλείσιμο,,es,Μάρτιος,,es,Δεκεμβρίου,,es κλείσιμο,es 2020:

-3 de marzo.

-9 Απρίλιος.

-10 Απρίλιος.

-14 Απρίλιος.

-5 Μάιος.

-15 Αύγουστος.

-12 Οκτώβριος.

-1 de noviembre.

-2 de noviembre.

-1 Δεκέμβριος.

-9 Δεκέμβριος.

-15 Δεκέμβριος.

-25 Δεκέμβριος.

-1 de enero de 2021.

-6 de enero de 2021.

PRECIOS DE LOS CENTROS