Δρομολόγια και τιμές των θεματικών κέντρων


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ,,es,ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΘΕ ΩΡΑ,,es,Χρήση Μάσκας,,es,γέλη,,en,χωρητικότητα και απόσταση ασφαλείας,,es:

Οκτώβριο έως Μάρτιο

Από την Τρίτη έως Σάββατο: 10:00h -14:00h 16:30h-18:30h.

Κυριακή: 10:00h-15:00h

Από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο

Από την Τρίτη έως Σάββατο: 10:00h -14:00h 18:00h-20:00h.

Κυριακή: 10:00h-15:00h

ΚΛΕΙΣΤΑ Δευτέρα

LAS VISITAS SE REALIZARAN,COMO MÍNIMO, DIEZ MINUTOS ANTES DE LA HORA DE CIERRE. Y SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS MEDIDAS SANITARIAS ESTIPULADAS (Uso de Mascarilla, gel, aforo y distancia de seguridad)

PRECIOS DE LOS CENTROS