Δρομολόγια και τιμές των θεματικών κέντρων


Εάν είστε Αποφασίστε @ s επίσκεψη, les informamos de los horarios actuales de apertura de nuestros centros temáticos.

C.T. DEL BANDOLERISMO ROMÁNTICO EN JAUJA, C.T. DEL CAMPO ANDALUZ, C.T. DE LAS TERMAS ROMANAS Y PATIO MAUSOLEO DE JOSÉ MARÍA EL TEMPRANILLO EN ALAMEDA:

Οκτώβριο έως Μάρτιο

Από την Τρίτη έως Σάββατο: 10:00h -14:00h 16:30h-18:30h.

Κυριακή: 10:00h-15:00h

Από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο

Από την Τρίτη έως Σάββατο: 10:00h -14:00h 18:00h-20:00h.

Κυριακή: 10:00h-15:00h

ΚΛΕΙΣΤΑ Δευτέρα

COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA DEL MOSAICO ROMANO DE CASARICHE:

De Martes a Domingo: 11.30h a 13.30h.

Sábados tarde: 16.30h a 18.30h

ΚΛΕΙΣΤΑ Δευτέρα

CENTRO TEMÁTICO DEL RÍO GENIL DE BADOLATOSA:

Sólo se abrirá a grupos concertados previamente.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ Benameji:

De martes a domingo: 10:00h a 13:00h

ΚΛΕΙΣΤΑ Δευτέρα

LAS VISITAS SE REALIZARAN,COMO MÍNIMO, DIEZ MINUTOS ANTES DE LA HORA DE CIERRE.

Αυτό θα είναι το κανονικό πρόγραμμα, εκτός:

Θερινή ώρα που θα είναι αύριο μόνο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο,,es,Θερινή ώρα που θα είναι αύριο μόνο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο,,es,Θερινή ώρα που θα είναι αύριο μόνο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο,,es,Θερινή ώρα που θα είναι αύριο μόνο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο,,es,Θερινή ώρα που θα είναι αύριο μόνο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο,,es.

 

Ημέρες,,es,κλείσιμο,,es,Μάρτιος,,es,Δεκεμβρίου,,es,Ημέρες,,es,κλείσιμο,,es,Μάρτιος,,es,Δεκεμβρίου,,es,Ημέρες,,es,κλείσιμο,,es,Μάρτιος,,es,Δεκεμβρίου,,es,Ημέρες,,es,κλείσιμο,,es,Μάρτιος,,es,Δεκεμβρίου,,es,Ημέρες,,es,κλείσιμο,,es,Μάρτιος,,es,Δεκεμβρίου,,es κλείσιμο,es 2020:

-3 de marzo.

-9 Απρίλιος.

-10 Απρίλιος.

-14 Απρίλιος.

-5 Μάιος.

-15 Αύγουστος.

-12 Οκτώβριος.

-1 de noviembre.

-2 de noviembre.

-1 Δεκέμβριος.

-9 Δεκέμβριος.

-15 Δεκέμβριος.

-25 Δεκέμβριος.

-1 de enero de 2021.

-6 de enero de 2021.

PRECIOS DE LOS CENTROS