Δρομολόγια και τιμές των θεματικών κέντρων


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ,,es,ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΘΕ ΩΡΑ,,es,Χρήση Μάσκας,,es,γέλη,,en,χωρητικότητα και απόσταση ασφαλείας,,es:

Οκτώβριο έως Μάρτιο

Από την Τρίτη έως Σάββατο: 10:00h -14:00h 16:30h-18:30h.

Κυριακή: 10:00h-15:00h

Από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο

Από την Τρίτη έως Σάββατο: 10:00h -14:00h 18:00h-20:00h.

Κυριακή: 10:00h-15:00h

ΚΛΕΙΣΤΑ Δευτέρα

ES IMPORTANTE LLEGAR COMO UNA HORA ANTES DE LA HORA DE CIERRE YA QUE LAS VISITAS SUELEN TARDAR ENTRE MEDIA HORA Y UNA HORA, DEPENDIENDO DEL CENTRO QUE SE VISITE.

HORARIO ESPECIAL VERANO DE LA RED DE CENTROS TEMÁTICOS DE TIERRAS JOSÉ Mª EL TEMPRANILLO

HORARIO APERTURA CENTROS TEMÁTICOS ALAMEDA:
(DEL 1 DE JULIO A 18 DE SEPTIEMBRE)
10:00H A 14:00H DE MARTES A DOMINGO
DEL 1 DE AGOSTO AL 16 DE AGOSTO CERRADO


CENTRO TEMÁTICO DEL BANDOLERISMO ROMÁNTICO DE JAUJA
HORARIO APERTURA CENTRO TEMÁTICO JAUJA:
DEL 1 DE JULIO A 18 DE SEPTIEMBRE
10:00H A 14:00H DE MARTES A DOMINGO
DEL 1 DE AGOSTO AL 16 DE AGOSTO CERRADO


HORARIO APERTURA COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA DEL MOSAICO ROMANO DE CASARICHE:
DEL 1 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE
10:00H A 14:00H DE MARTES A DOMINGO


HORARIO APERTURA CENTRO TURÍSTICO DE MALPASILLO (Badolatosa):
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
10:00H A 14:00H DE MARTES A DOMINGO


HORARIO APERTURA CENTRO TEMÁTICO BENAMEJÍ:
DEL 1 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE
10:00H A 14:00H Y DE 18:30H A 21:30H DE MARTES A VIERNES
10:00H A 14:00H SÁBADO


PRECIOS DE LOS CENTROS