Πού να φάτε


Εστιατόρια

Γνωρίζοντας αυτό τον προορισμό θρύλος, οι ταξιδιώτες μπορούν να σταματήσουν σε ένα από τα υπέροχα εστιατόρια μας, να κάνει μια στάση στο δρόμο και το υπόλοιπο.

Από την άποψη της γαστρονομίας, από αυτές τις θέσεις, έχει σημαντική επίδραση της αραβικής περιόδου, εκτός από μια μεγάλη και πλούσια πρώτη ύλη, οπωρώνες από τα νερά του ποταμού Genil κατά μήκος των περιθωρίων κέρδους τους. Ειδική μνεία σε αυτό το τμήμα η σημασία τόσο του πετρελαίου και της ελιάς, έχουν στα τραπέζια του συνόλου της γης νοικοκυριά της Jose Maria El Tempranillo.